Tag: อาหารเสริม

  • คอลลาเจนกับสุขภาพพึงรู้ภายในสมัยปัจจุบัน

    เว้นแต่ว่าเรื่องผิวพรรณแล้ว คอลลาเจน ช่วยกระไรเราได้มากกว่าที่คิด เพราะว่าคอลลาเจน เป็นโปรตีนที่เป็นส่วนผสมของกระดูก เอ็น พร้อมทั้งเนื้อเยื่อ ที่ทำหน้าที่ยึดดึง ส่วนต่างๆ ในร่าง นักวิจัยจึงเชื่อว่าการที่ร่างมีคอลลาเจนอย่างเพียงพอจะช่วยลดสภาพของโรคข้อต่ออักเสบ รวมไปถึงช่วยดูแลรักษาไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวข้างต้นได้ เป็นพิเศษผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงชีวิต อาทิเช่น นักกีฬาที่จำต้องขยับเขยื้อนร่างกายหนักๆ เป็นต้น ทั้งนี้การบริโภคคอลลาเจนอาจเรียกได้ว่าแทบไม่ต่างกับการกินข้าว ประเภทสารโปรตีน ทั้งนี้ ร่างกายคนเรามีเหตุผิดแผกแตกต่างกัน เช่น เมื่ออายุทวี ร่างกายจะซึมสารอาหารไปซ่อมแซมส่วนที่สึกได้จาง ไม่ก็ชีวิตทุกวันแสนรีบ และการงานที่เป็นเหตุให้มีความเคร่งเครียดสูง ต้องเผชิญกับมลพิษรอบข้าง ไร้เวลากินอาหารครบ 5 หมู่ ก็ล้วนแล้วทำเอาร่างกายมีคอลลาเจนมิพอเพียงกับความปรารถนาได้ทั้งสิ้น เพราะเช่นนั้น การกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจะทดแทนในส่วนที่ขาดจึงได้ความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะว่ามีขบวนการการย่อยต่ำกว่าเนื้อสัตว์ ยิ่งมีโฆษณาชักชวนเชื่อว่าอาจเป็นเหตุให้ผิวพรรณขาวขึ้น เป็นเหตุให้วัยหนุ่มสาวซื้อมาบริโภคกันมากมาย อย่างไรก็ดี ครั้นเมื่อรับทราบแล้วว่าคอลลาเจน ช่วยกระไรเราได้บ้าง อย่าลืมเอาใจใส่อนามัยแล้วหันมากินกันให้พอเพียง ไม่ว่าจะเป็นการกินโปรตีนธรรมชาติหรือแบบเสริมอาหาร ก็น่าจะอยู่ภายในปริมาณที่พอเหมาะ จะได้มิส่งผลเสียต่อร่างจนทำเอาอนามัยของเราทรุดโทรมลง ถ้าใคร่รู้ตั้งใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอลลาเจนให้ยิ่งกว่านี้อาจจะต้องศึกษากันเป็นอันมากแล้วละ ให้ได้ประกาศช่วงต้นมาประกอบกับการเรียนรู้อรรถประโยชน์ของเจ้าคอลลาเจน