Tag: ความสะอาด

  • การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ของ บริษัททำความสะอาด

    ฝาผนังควรทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง ถ้าฝาผนังเป็นไม้กระดานให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดฝุ่นออก โดยเฉพาะรอยกระดานที่ซ้อนกันจะมีฝุ่นมาก จากนั้นใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นอีกครั้งแล้วนำผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดให้ทั่ว ถ้าฝาผนังเป็นปูนอาจใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดลงเบาๆ แล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด หรือถ้าสกปรกมาก เช่น เลอะคราบน้ำมัน ให้ใช้ฟองน้ำหรือแปรงขัดกับผงซักฟอกแล้งใช้ผุ้บน้ำเช็ดให้สะอาด ประตูและหน้าต่าง ที่เป็นไม้ให้เช็ดฝุ่นด้วยผ้าแห้ง และใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นก่อนแล้วจึงใช้ผ้าหมาดๆเช้ดอีกครั้ง แต่ถ้าประตูหน้าต่างเป็นกระจกควรเช็ดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ใช้ที่ฉีดน้ำฉีดน้ำที่กระจกแล้วเช็ดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ จนกระจกใสไม่มีรอยขูด การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ของ บริษัททำความสะอาด เช่น หลังตู้ บนโต๊ะ หรือชั้นวางของ ให้ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นให้สะอาดได้อย่างทั่วถึง ถ้าตู้โต๊ะหรือชั้นวางของสกปรกมาก อาจใช้ผ้าหมาดๆเช็ดทำความสะอาด เมื่อทำความสะอาดส่วนอื่นๆเรียบร้อยแล้วจึงทำความสะอาดพื้นบ้าน โดยเริ่มจากการกวาด ควรกวาดจากที่สูงลงมาก่อน และกวาดไปตามทิศทางลม เพื่อไม่ให้ฝุ่นย้อนกลับมา การใช้ไม้กวาดควรกดไม้กวาดให้แนบกับพื้น กวาดออกจากตัวเบาๆให้สุดช่วงแขน ไม่ยกไม้กวาดสูงและอย่าสะบัดปลายไม้กวาดเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้ง กวาดใต้ตู้ ใต้โต๊ะ ใต้เตียง และซอกมุมต่างๆให้ทั่ว โดยกวาดไปในทิศทางเดียวกัน แล้วกวาดมากองรวมกันไว้เพื่อให้โกยผงได้สะดวก ถ้าพื้นปูพรมควรใช้เครื่งดูดฝุ่นในการทำความสะอาด บริษัททำความสะอาดหลังจากกวาดเสร็จแล้ว เราก็จะต้องถูเพื่อให้พื้นดูสะอาดยิ่งขึ้น ถ้าใช้ผ้าขี้ริ้วธรรมดาให้นำผ้าชุบน้ำหมาดๆคลี่ผ้าออกให้กว้างพอเหมาะ ถ้าเป็นพื้นกระดานก็ถูตามความยาวของไม้กระดาน ถูให้สุดช่วงแขน ไล่จากด้านในออกมาด้านนอก ถ้าใช้ไม้ถูพื้นจะต้องใช้ผ้าขี้ริ้วถูตามมุมและที่ที่ไม้ถูไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ เช่น ใต้ตู้ หรือโต๊ะเตี้ยๆ แล้วจึงจะถูพื้นรอบนอกด้วยไม้ถูพื้น