ศาลพระพรหมที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับศิลปะเอเชีย


ศาลพระพรหมที่หลากหลายเปิดเผยมากเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ พวกเขาให้รูปแบบทางกายภาพกับสิ่งที่ผู้คนรู้สึกคิดและจินตนาการ ศิลปะของประเทศในเอเชียเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในโลก มันเปิดใจและหัวใจของคุณไปที่ทัศนคติความรู้สึกความคิดอุดมการณ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีเช่นเดียวกับระบบความเชื่อของชาวเอเชีย คุณเรียนรู้ที่จะสนุกกับการสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมอื่น ๆ และชื่นชมความงามและความสามารถของผู้ที่สร้างมันขึ้นมา

ศาลพระพรหมประกอบด้วยประเพณีทางศิลปะที่หลากหลาย

หากมีลักษณะร่วมกันในรูปแบบหรือสาระสำคัญพวกเขามักจะเกิดจากอิทธิพลของศาสนาการพิชิตหรือการค้า ศาลพระพรหมและเอเชียกลางเช่นผลิตประติมากรรมเป็นรูปเป็นร่าง การแสดงออกของตัวเองในศาลพระพรหมไม่ได้มีอยู่ในเอเชียจนกระทั่งการพัฒนารูปแบบศิลปะสากลในยุค 1900 ศาลพระพรหมเอเชียโบราณได้รับการออกแบบมาเพื่อสื่อสารความคิดทางศาสนา ประติมากรรมศิลปะถือเป็นความสำเร็จทางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดีย การสร้างสรรค์ของพวกเขานั้นโดดเด่นด้วยเนื้อหาทางวิญญาณและความสามารถทางเทคนิค

ศาสนาสองศาสนาคือศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูเป็นพื้นฐานของประเพณีศาลพระพรหม ข้อมูลประติมากรรมหินที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏชัดในช่วงรัชสมัยของผู้ปกครองที่มีอำนาจของอาณาจักรอนุสรณ์สถานและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นด้วยการยกตัวของหินสิงโตขัดเงาขนาดใหญ่ที่ด้านบนของเสาหิน มีการสร้างรูปปั้นและอาคารอื่น ๆ นับพัน อนุสาวรีย์ทางพุทธศาสนายังคงถูกสร้างขึ้น กิจกรรมศาลพระพรหมเจริญรุ่งเรืองเป็นผลมาจากการสร้างวัดและโครงสร้างทางศาสนาอื่น ๆ ศิลปะชาวพุทธปรากฏชัดในงานประติมากรรมส่วนใหญ่

ศาลพระพรหมแสดงคำสอนของชาวพุทธในรูปแบบภาพ

ด้วยลักษณะทางกายภาพท่าทางการแต่งกายของภาพและตัวเลขที่อยู่รอบ ๆ ช่างแกะสลักสามารถสื่อสารความคิดของเขาได้ นอกเหนือจากนั้นประตูและราวหินของโครงสร้างยังแสดงภาพของเทพเจ้าพื้นบ้านและเทพธิดา ประเพณีประติมากรรมขั้นต้นของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีนั้นแตกต่างจากอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ แทนที่จะใช้หินในการก่อสร้างวัดใช้โครงสร้างไม้ที่ไม่มั่นคง ศาลพระพรหมแรกส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ศาลพระพรหมสร้างด้วยไม้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารูปแบบประติมากรรมจีนได้รับการพัฒนาจากตัวเลขที่ค่อนข้างเรียบง่ายเป็นรูปสลักไปจนถึงภาพตกแต่งที่มีรายละเอียดที่ประณีต พวกเขาสร้างการออกแบบที่แข็งแกร่งโดดเด่นด้วยสัดส่วนที่สวยงาม

ขนาดของมันมีตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก ศาลพระพรหมราคาน้อยมากที่ทำจากหิน ในประเทศจีนอาคารส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นสร้างด้วยไม้ ประติมากรรมที่สร้างขึ้นสำหรับวัดทำจากบรอนซ์ไม้หรือแล็กเกอร์แห้ง ประติมากรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแสดงให้เห็นอิทธิพลของจีน ช่างแกะสลักชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาสไตล์ธรรมชาติของตนเอง พวกเขายังใช้การแกะสลักและแกะสลักในการสร้างโครงสร้างที่แตกต่างกันสำหรับบ้านและอาวุธเพื่อการป้องกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chawalitmarble.com/