โมเดลการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมมีประโยชน์อย่างไร


โมเดลทางวิศวกรรมสามารถใช้ประโยชน์ได้เพื่อใช้ในการขายและการตลาด ความกังวลจากนักออกแบบด้านวิศวกรรมก็คือ “การขาย” จะทำให้เราต้องสร้างภาพสวย ๆ และภาพยนตร์ให้กับพวกเขาและเราก็ไม่มีเวลา “เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้พนักงานขายและการตลาดสามารถใช้งานโมเดลทางวิศวกรรมได้ด้วยตัวเอง สร้างงานนำเสนอที่โดดเด่นแน่นอนผู้ผลิตต้องมีโมเดล 3 มิติที่สามารถนำมาใช้และใช้ซ้ำได้ … ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจุดต่อ ๆ ไปเช่นกัน

“คู่มือสำหรับเครื่องเล่นดีวีดี 90 เหรียญที่ Wal-Mart ดีกว่าคู่มือลูกค้าของเรามาก” รองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ บริษัท ผลิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางทหารกล่าว อ๊ะ! ไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ สำหรับเรื่องนี้เนื่องจากเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้สามารถสร้างคู่มือลูกค้าแบบไดนามิกได้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีบางอย่างจะอัปเดตการรับรองในคู่มือลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรูปแบบวิศวกรรม

รูปแบบการออกแบบโรงงานจะทำในแบบ 2D AutoCAD เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถจัดวางเค้าโครง 2D และ 3D อัจฉริยะได้อย่างง่ายดายและมีเครื่องมือในการรันการจำลองเพื่อกำหนดการกำหนดค่าที่ดีที่สุดเพื่อลดเวลาในการเดินทางของวัสดุ เทคโนโลยีบางอย่างมีเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณสร้างการแสดงอาคารโรงงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบการรบกวนและกำหนดวิธีสร้างการเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภค การใช้ข้อมูล Point-Cloud จากภาพที่สแกนเป็นสิ่งสำคัญในการทำ

การออกแบบอย่างยั่งยืนเป็นหัวข้อที่ร้อนไม่เพียง แต่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่สำหรับความสามารถในการทำกำไรด้วย ปัญหาคือการทดลองนี้ต้องใช้วัสดุที่แตกต่างกัน อีกครั้งเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้สามารถศึกษาวัสดุต่างๆได้ง่ายขึ้นในขณะที่ตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้พลังงาน ทำไมไม่เริ่มใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้ลูกค้ามีเหตุผลอันสมควรเพิ่มเติมในการซื้อจากคุณ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.factorydesign.co.th/