ไม้เช่นใดกันที่ควรเลือกเฟ้นมาจัดการประตูไม้สัก


ไม้เนื้ออ่อน คือไม้ที่มีระยะเวลาความเจริญเร็ว ทำเอามีวงปีที่กว้างใหญ่ลายไม้ที่ได้จึงน้อยและมิละเอียดละออ เนื้อไม้เลยมีความแข็งแรงคงทนน้อย นิยมประยุกต์ใช้กับงานตกแต่ง เครื่องเรือน ไม่ก็ส่วนรูปร่างที่ไม่ได้รับน้ำหนัก

ไม้สัก คือไม้เนื้ออ่อนที่มีจิตรสวยงามพร้อมทั้งคุณลักษณะยอดเยี่ยม เนื้อไม้มีสีน้ำตาลทอง พื้นผิวลายไม้ตรง ละเอียดละออประณีต ไม้ก่อเกิดการบิดงอโก่งตัวได้ยุ่งยาก ไม้สักที่ดีจะต้องใช้ระยะเวลานานนมในความก้าวหน้า ไม้สักที่มีอายุมาก จะเกิดน้ำมันธรรมชาติของสักซึ่งมีกลิ่นไอที่ปลวกมิชอบ จึงเป็นเหตุที่ทำเอาเกิดแนวคิดว่า ไม้สักมิโดนปลวกกิน แต่หากเป็นสักปลูกที่โตรวดเร็ว จะปราศจากน้ำมันชนิดนี้สะสมอยู่ภายในเนื้อไม้ ปลวกจึงคัดเลือกกินไม้สักชนิดนี้ได้เหมือนกัน หรือไม่ก็ที่เรียกไม้สักชนิดนี้ว่าคือไม้สักที่ได้จากป่าไม้ปลูก ซึ่งช่วงเวลาการปลูกสร้างยังไม่ช้านานพอที่จะเกิดน้ำมันตามประสา จึงแก้ไขด้วยการอาบน้ำยาเคมีกันปลวกแทนที่ก็อาจจะช่วยปกปักรักษาปลวกได้อีกทางหนึ่ง เหมาะสมเพื่อประตูไม้สัก

ไม้สักที่ยอดดี เป็น ไม้สักทองซึ่งในปัจจุบัน ค่อนข้างจะหาได้ลำบากลำบนมาก ไร้การนำมาใช้คือไม้จริงเฉพาะ เนื่องจากมีราคาสูง นิยมนำมาทำเป็นไม้วีเนียร์เพื่อจะใช้ปะผิวไม้ชนิดอื่นแทน จะนิยมใช้ในงานที่มีมูลค่ามีราคา อาทิ ใช้ประโยชน์เป็นผิวของเรือยอร์ช  เนื่องมาจากไม้สักเป็นไม้ที่มีความงดงามพร้อมกับทน จึงนิยมเลือกเฟ้นใช้ไม้ชนิดนี้เป็นตัวประกอบโครงร่างไม่ก็ส่วนพึงปรารถนาความสวยงามอย่างพิถีพิถัน ตัวอย่างเช่น บานประตูไม้สัก หน้าต่าง เครื่องเรือน