เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าและประโยชน์ในการปิดไฟทั่วทั้งบ้าน


เบรกเกอร์
เบรกเกอร์กันดูด

เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่หยุดกระแสไฟฟ้าของวงจรในกรณีที่ไฟฟ้าแรงสูงเกินหรือสูงมาก เซอร์กิตเบรกเกอร์มีประโยชน์ ไม่เพียงเพราะสามารถป้องกันไฟจากไฟฟ้าได้ แต่ยังเพราะสามารถรีเซ็ตได้ เมื่อฟิวส์ขาด จะต้องเปลี่ยนทุกครั้ง ในขณะที่เบรกเกอร์วงจรจะรีเซ็ตได้ง่ายเมื่อสะดุดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณแต่ละเครื่องได้รับกระแสไฟฟ้าผ่านเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ถือเป็นตัวหลักหรือตัวต่อตัว เซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก

จะควบคุมพลังงานไปทั่วทั้งบ้าน ในขณะที่เซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตัวจะส่งพลังงานไปยังอุปกรณ์แต่ละชิ้นเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าน่าจะเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในอาคาร เบรกเกอร์วงจรวัดปริมาณความร้อนที่เกิดจากกระแสหรือสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยขดลวดขนาดเล็กภายในเบรกเกอร์

คุณควรติดฉลากเบรกเกอร์ไฟฟ้าแต่ละตัวเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

เมื่อกระแสไฟสูงเกินไป เบรกเกอร์จะตัดวงจรเพื่อหยุด ฟิวส์ทำหน้าที่เหมือนกัน แต่ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ใครก็ตามที่ฟิวส์ขาดสามารถบอกคุณได้ว่ามีเซอร์กิตเบรกเกอร์ง่ายกว่ามากเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ายังมีประโยชน์ในการปิดไฟทั่วทั้งบ้าน หากคุณต้องการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทั้งหมดหรือสายไฟเดี่ยว การปิดเบรกเกอร์หลักอาจเป็นเครื่องมือด้านความปลอดภัย แม้ว่าคลื่นไฟฟ้าจะมองไม่เห็น แต่เราทุกคนทราบดีว่าคลื่นเหล่านี้

มีอันตรายร้ายแรง คุณควรติดฉลากเบรกเกอร์ไฟฟ้าแต่ละตัวเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการใช้งานในอนาคตกระแสตรงหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสตรงมักใช้ในรถยนต์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC ไม่เหมือนกับเบรกเกอร์กระแสสลับ (AC) ที่ส่งกระแสในทิศทางเดียวเท่านั้น เซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภทนี้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานหมุนเวียน และควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานเนื่องจากแบตเตอรี่ทั้งหมดมีความสามารถในการผลิตพลังงานจำนวนมหาศาลเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จึงควรระมัดระวังในการติดตั้งเบรกเกอร์ ฟิวส์ และตัดการเชื่อมต่อในรถยนต์อย่างเหมาะสม

ในการป้องกันความเสียหายจากกระแสไฟเกิน แต่จะมีผลในระดับหนึ่งเท่านั้น

รถยนต์ควรมีการป้องกันเพิ่มเติมจากกระแสไฟเกินสำหรับแบตเตอรี่และวงจรสาขาแต่ละวงจร ไฟไหม้ในรถบางครั้งเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของไม่ระมัดระวังอย่างเหมาะสมเซอร์กิตเบรกเกอร์ DC มักจะมีเม็ดพลาสติกอยู่ภายในฟิวส์ เมื่อกระแสไฟหนักเกินไป เม็ดพลาสติกเหล่านี้จะละลายและเติมช่องว่างภายในฟิวส์และป้องกันไม่ให้ส่วนโค้งเกิดขึ้น หากกระแสไฟหนักมาก อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ทางไฟฟ้าได้ แม้ว่าตัวตัดวงจรกระแสตรงจะมีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันความเสียหายจากกระแสไฟเกิน แต่จะมีผลในระดับหนึ่งเท่านั้น แหล่งพลังงานใดๆ ที่ใช้เทคโนโลยี DC ควรมีฟิวส์หลักสำรองเพื่อป้องกันรถจากการลัดวงจรทั้งหมดในตอนนี้ เบรกเกอร์กันดูดแม้ว่าการเปลี่ยนเบรกเกอร์ที่ชำรุดด้วยเบรกเกอร์ที่ใช้แล้วอาจค่อนข้างง่ายและสามารถประหยัดเงินได้มาก แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องแน่ใจว่าคุณกำลังแทนที่ด้วยเบรกเกอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ อาจเป็นแบรนด์ ขนาด และสไตล์ที่เหมือนกันทุกประการ